Technische info | Technical information

Album AM is een laag vermogen middengolf (LPAM) radio station op een frequentie van 1251 kHz (240 m) OF 846 kHz (355 m)[back-up]. 846 kHz is een back-up frequentie en werd voornamelijk tussen 02/01/’19 en 02/10/’23 gebruikt.

Het vermogen bedraagt een luttele 25 W (100 W p.e.p.), vergelijkbaar met een ouderwets schemerlampje toen er nog geen spaar- en ledlampen waren.

Op een goede autoradio is een ruisvrije ontvangst binnen de driehoek Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven mogelijk. Vanwege de vele “man made” storing, is een storingsvrije ontvangst binnenshuis vaak slecht. Door de radio te draaien en op diverse locaties te testen, wordt de ontvangst stukken beter. De ontvangstkwaliteit nabij een venster, op de vensterbank in de juiste richting, verzekert de beste ontvangst.

Album AM is opgezet als non profit radiostation (hobby’s kosten per definitie geld) en zendt uitsluitend een “music only” format uit. Regelmatig wordt getest of onderhoud uitgevoerd. Er is geen wettelijke uitzendverplichting dus soms is enkel een draaggolf of een test toon hoorbaar. Het gaat bij deze hobby vooral om de techniek waaronder soundprocessing (compression/limiting), de antenne en zender.

Veel luisterplezier, René (PE0RL).

P.S. Het zendamateur virus zat er 55 jaar geleden al in getuige deze foto uit 1968 waar ik op 10 jarige leeftijd met een Philips EE1050b elektronica experimenteerdoos o.a. een AM radiootje bouwde 🙂 .

Album AM is a low power medium wave (LPAM) radio station operating on a frequency of 1251 kHz (240 m) OR 846 kHz (355 m)[backup]. 846 kHz is a backup frequency mainly used between 02/01/’19 and 02/10/’23.

The power is a mere 25 W (100 W p.e.p.), comparable to an old-fashioned twilight lamp when there were no energy-saving and LED lamps.

Noise-free reception within the Nijmegen, Den Bosch and Eindhoven triangle is possible on a good car radio. Due to the many “man made” interference, interference-free reception indoors is often poor. By rotating the radio and testing it in various locations, the reception is much better. The reception quality near a window, on the windowsill in the right direction, ensures the best reception.

Album AM is set up as a non-profit radio station (hobbies by definition cost money) and only broadcasts a “music only” format. Regular testing or maintenance is carried out. There is no legal broadcasting obligation so sometimes only a carrier wave or a test tone can be heard. This hobby mainly concerns the technology including sound processing (compression/limiting), the antenna and transmitter.

Have fun listening, René (PE0RL).

P.S. The radio amateur virus was already present 55 years ago, witness this photo from 1968 where at the age of 10 I built an AM radio with a Philips EE1050b electronics experiment box 🙂 .

Philips EE1050b
Philips EE1050b
Album AM installatie
Album AM installatie
Top hat antenne
Top hat antenne