Firmware updates TEF6686 DIY

Ter info voor luisteraars die een versie 2 TEF6686 met FW 1.18 aangeschaft hebben of dit nog gaan doen.

Er zijn sinds FW 1.18 vele updates uitgebracht door de ontwerper v.d. oorspronkelijke radio (bouwpakket) van Sjef (PE5PVB) met vele verbeteringen en extra interessante opties. Inmiddels zitten we met deze open software alweer op versie 2.00.6. Ben je geรฏnteresseerd in deze radio, gebruik de link die hierboven in de review staat.

Hier nog een korte uitleg hoe de FW te flashen. Met een dun schroevendraaiertje kun je via het 3,5 mm gaatje v.d. earphone aansluiting de “boot” schakelaar indrukken. Hoe e.e.a. werkt zie je op dit verhelderende YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=kkpBwdhata0 .

Om de FW te downloaden moet je even een accountje aanmaken bij Discord (zie onderstaand plaatje), de OpenRadioCommunity. Niet vergeten uit je pc taakbeheer of b.v. met CCleaner bij “Extra” en “Opstarten” Discord te verhinderen iedere keer op te starten wanneer je je pc opstart, zeer irritant! Het hoeft niet perse maar dan moet je steeds rechtsonder in je taakbalk de Discord taak annuleren.

For your info for listeners who have purchased or are planning to purchase a TEF6686 version 2 with FW 1.18.

Since FW 1.18, many updates have been released by the designer of the original radio (construction kit) from Sjef (PE5PVB) with many improvements and additional interesting options. We are now on version 2.00.6 of this open software. If you are interested in this radio, take the link from the review I posted.

Here is a brief explanation of how to flash the FW. With a thin screwdriver you can go through the 3.5 mm hole in the headphone jack to press the “boot” switch. You can see how everything works on this illuminating YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=kkpBwdhata0 .

To download the FW you have to simply create an account with Discord (see the image below), the OpenRadioCommunity. Don’t forget from your PC task manager or e.g. use CCleaner in “Tools” and “Startup” to prevent Discord from starting every time you start your PC, very annoying! It’s not necessary, but you must always cancel the Discord task at the bottom right of your taskbar.

Discord OpenRadio Community
Discord OpenRadio Community

Retekess V115 sound demo

Demo van de piepkleine โ‚ฌ 15,= Retekess V115 met het beste geluid van alle radio’s kleiner dan pak hem beet 20x de inhoud!

Als bron een ongecomprimeerd WAV bestand vanaf een SD-kaartje, ongelooflijk zo hard en met zoveel bas de piepkleine passieve conus speelt.

Met opzet de plastic tafelsteun op een harde ondergrond geplaatst om te illustreren dat er werkelijk bas uit dit piepkleine radiootje komt, 95% van alle portable radio’s kunnen er een dikke punt aan zuigen!

Demo of the tiny โ‚ฌ 15 Retekess V115 with the best sound of all radios smaller than about 20x the capacity!

As source an uncompressed WAV file from an SD card, unbelievably so much bass and how loud the tiny passive bass cone produces.

Intentionally placed the plastic table support on a hard surface to illustrate that this tiny radio actually produces bass that 95% of all portable radios cannot match!

Brief review SR-286 vs TEF6686

Because not everyone reads a blog to the end, here is a brief preview of the Qodosen SR-286 vs the TEF6686 (2nd generation) included links where you get the real deal and not some kind of rubbish fake copy. First things first, every reviewed radio is the first to be put through the wringer, is it a Chinese fake or does it really deliver what is promised?

This is the link https://nl.aliexpress.com/item/1005006242972238.html of the Qodosen SR-286 where I ordered. You won’t get a fake radio here because I looked inside (photos already posted), it contains an NXP chip. A few things, you have to provide a 16850 battery (about 4 euros) yourself and download the user manual. It comes with a pouch and a hard case which is a little to small because of the knob at the side, it just fits but for how long? Mind that the radio has ๐—ป๐—ผ SSB and no really sharp filtering but AM 3, 4, 6 and 8 kHz is adequate. With 20 dB amplifier and ferrite bar switched to whip antenna (few radios have these option) it is ๐—ต๐˜†๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ sensitive but at a price, because the enclosure is from plastic and so small, you will hear a moderate rattle. Overall a very good radio, because it has no AGC problems like all DSP Tecsuns, it is a good buy. For FM (stereo RDS) it is a real DX radio with 16 bandwidths and 10 kHz steps. A 3,5 mm external antenna jack is available for all bands. It is useful that the clock is neatly set to winter/summer time from RDS.

When you want the absolute best radio around, you buy the TEF6686 (2 nd generation). There are many fake, more fake and rubbish radios of this kind around so please be sure to get the right one, it has to have only 2 knobs at the side (version 2), silver metallic aluminium enclosure and stickers at the front. This radio combines everything with color screen and, very important for me as control receiver, next to the transmitter, it is impossible to overfed. The sound stays crisp and clear even at 113,4 dBuV (S9+80dB). Also a 7000 mAh battery is inside so this is the best buck for the money. This radio has like the Retekess V115 a simple table stand and passive bass radiator at the back. The Qodosen has a sealed enclosure for the speaker, also good sound, about the same as the TEF6686 but worse compared to the outstanding Retekess V115 sound.

Like the Qodosen with rattle when switched to maximum sensitivity with 49 cm whip antenna, the TEF6686 also has spurious problems on the 75 cm whip, it has no internal ferrite bar because the enclosure is completely aluminium. For the excellent 16 BW and even 10 kHz steps FM Stereo RDS no problem but at least the sensitive LW/MW suffers from the digital whistles and rattles. This is very simple to cure, attach an external antenna like a Tecsun AN-200 or other portable antenna like the best, the expensive BAZ antenna (see picture below). This link https://www.aliexpress.com/item/1005005766927872.html?spm=a2g0o.productlist.main.55.7cd388d6R1w6hx&algo_pvid=0d93f86f-c8ff-4f00-98c7-a3ed7f216717&algo_exp_id=0d93f86f-c8ff-4f00-98c7-a3ed7f216717-27&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21220.42%21141.07%21%21%21235.77%21%21%402103872a17046266139502566e76b8%2112000034277919789%21sea%21NL%210%21AB&curPageLogUid=ahVGswySsmMJ shows the TEF6686 (2nd generation) I ordered. The description ๐—บ๐˜‚๐˜€๐˜ state “2nd version/generation” and at least “FW 1.18”. It is a dream of a radio with open software, you can update the FW with a small pin through the 3,5 mm earplug hole. The newest FW 2.00.6 has even have more goodies like switchable S-meter, not only the bar (see picture in this blog) and dBuV but even dBm or dBf when you like and S/N in dB (maximum 56 dB, Tecsun only 30 dB). Also not only battery voltage in V but also, as a percentage which is more convenient. For the real hobbyist this is the real deal but ๐—ป๐—ผ SSB because the NXP chip is an automotive chip of ๐—ฒ๐˜…๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น class that surpasses any other portable radio or car radio!

V115 | TEF6686 | SR-286
V115 | TEF6686 | SR-286
LFM 300 - 2000/SK
LFM 300 – 2000/SK

TEF 6686 version 1 en 2 difference

In het kader van de reviews het verschil tussen een ouderwetse versie 1 en een nieuwe versie 2 TEF6686 radio. Zoals jullie weten “sloop” ik iedere te testen radio om de verschillen te onderzoeken, dan weet je ook gelijk waarover je schrijft! Links noem ik de echte en rechts de veel goedkopere nepper die naast elkaar worden aangeboden op Ali. Ik heb de juiste links al in de blog vermeld.
De verschillen zie je zelf uiteraard onmiddellijk maar nog wat uitleg:

1. Links een 7000 mAh accu, rechts een slechts 3000 mAh accu
2. Links een goede Esspresif CPU met WiFi, rechts een uitgeklede kopie
3. Links een speaker met aan de achterkant een passieve bas radiator, rechts een afgeschermde speaker (blikkerig geluid)
4. Links 2 knoppen (versie 2), rechts 3 knoppen (versie 1)
5. Links via de 3,5 mm oortelefoon aansluiting te booten als je de FW wilt flashen, rechts moet de radio worden gedemonteerd, boot intern
6. Links een stabiele spriet, rechts een fragiele spriet
7. Links (op de foto niet te zien), uitklapbare tafelsteun, rechts geen

Het frontend is bij beide versies niet afgeschermd, een gemiste kans want bij gebrek aan een interne ferriet antenne (volledig aluminium behuizing), ontvang je naast SW ook LW/MW op de spriet en die pikt interne digitale rommel op ongeacht of je het display uit zet of niet, de rommel zal uit de CPU komen die naast de frontend zit. Ooit nog eens een bikken doosje buigen en op de reeds voorziene printlijnen solderen, kijken of de radio dan stand alone perfect werkt, nu ben je voor LW/MW verplicht een externe antenne te gebruiken voor een goede ontvangst (SW nooit getest).

In the context of reviews the difference between an old-fashioned version 1 and a new version 2 TEF6686 radio. As you know, I “tear down” every radio to be tested to investigate the differences, so you immediately know what you are writing about! On the left I mention the real one and on the right the much cheaper fake that are offered side by side on Ali. I have posted the correct links in this blog.

You will of course see the differences immediately, but here is some explanation:

1. On the left a 7000 mAh battery, on the right a only 3000 mAh battery
2. On the left a good Esspresif CPU with WiFi, on the right a stripped-down copy
3. On the left a speaker with a passive bass radiator at the back, on the right a shielded speaker (tinny sound)
4. Left 2 buttons (version 2), right 3 buttons (version 1)
5. On the left you can boot via the 3.5 mm earphone plug if you want to flash the FW, on the right the radio must be take apart, for booting you have to short 2 points internally
6. On the left a stable whip, on the right a fragile whip
7. Left (not visible in the photo), fold-out table support, right none

The front end is not shielded in both versions, a missed opportunity because in the absence of an internal ferrite antenna (completely aluminum housing), in addition to SW, you also receive LW/MW on the whip and that picks up internal digital junk regardless of whether you use the display off or not, it will come from the CPU next to the frontend. I am going to bend a tin box and solder it on the printed lines already provided. Interesting to hear if the radio works perfectly after this small modification, now for LW/MW you are obliged to use an external antenna for exceptional reception (SW never tested).

TEF 6686 versie 1 en 2
TEF 6686 versie 1 en 2

Auto dakantenne vergelijkingstest

Voor slechts โ‚ฌ 2,73 krijg je er zomaar minstens 1 S-punt bij!

Links de door de fabrikant standaard geleverde 20 cm antenne, in het midden een aftermarket Calearo 41 cm antenne en rechts een spotgoedkope Ali 53,5 cm antenne.

De 41 cm antenne presteert duidelijk beter dan de originele 20 cm antenne maar het kan nog beter met de spotgoedkope 53,5 cm antenne die past op een M4/M5/M6 voet.

De vergelijkingstest is uitgevoerd op een zeer zwak lokaal signaal om fading uit te sluiten, helaas was de omgeving niet geheel storingsvrij.

Groot voordeel van een langere AM antenne, je hebt amper uitval van het signaal als je op de snelweg onder een viaduct doorrijdt, tevens ook minder storing als je hoogspanningsleidingen kruist.

Het verschil tussen antenne 1 en 3 is groot, de winst is zรฉker 1 S-punt (6 dB).

20, 41 en 53,5 cm auto dak antennes
20, 41 en 53,5 cm auto dak antennes

Album AM verbetert antenne

Met het voorjaar in zicht is het weer tijd een nieuw project voor te bereiden.

Een antenne is nooit af, het kan altijd beter en zodra het niet beter kan, vervliegt de interesse en zoek je weer een ander project. De definitie van een zendamateur is immers het experimenteren op het gebied van het uitzenden en ontvangen van radio.

Volgend project, 15 kg puur koper “ducttape” om een mooie counterpoise (aardnetwerk) van te maken.

Uiteindelijk is 50% van een AM antenne ๐—ก๐—œ๐—˜๐—ง bovengronds te vinden!!

Back-up 1251 kHz per 31/12 ingeleverd

Beste luisteraar,

Na vele testen in 2020 en 2021 op de oude inverted-L antenne en in 2023 op de nieuwe top hat antenne, wordt de Album AM back-up frequentie van 1251 kHz per 31 december 2023 ingeleverd bij de RDI.

De reden hiervoor is de enorme interferentie van Dankรณ Rรกdiรณ uit Hongarije gedurende zes maanden per jaar waarbij de ochtend- en avondspits wordt verstoord.

Mede speelt mee dat het wisselen tussen de frequenties van 846 kHz naar 1251 kHz en vice versa veel tijd vergt en als laatste kun je qua energieverbruik voor de RDI contributie met gemak een jaar uitzenden.

Medium Wave Info - Inlevering 1251 kHz
Medium Wave Info – Inlevering 1251 kHz

DXing test 9th – 11th of December 2023

Album AM performed a DXing test 9-11th of December 2023, for the second time again received in Lapland!

This test was partially nescessary with offset (LSB) due to pirate station Radio North who is interfering with a strong signal.

Till next DX announcement some time in Januar/February/March, the announcement will be posted on https://mediumwave.info/ as well.

A handfull receptions are from 22th & 25th of Januari 2024.

Thanks for your reception reports, all reception reports above 500 km:

Rudolf – Gilching | Germany | 550 km (via KiwiSDR South-East Bavaria)
Gรถran – Harplinge | Sweden | 713 km (reception location Hallandsรฅsen)
Lars – Hedemora | Sweden | 713 km (reception location Hallandsรฅsen)
Gรถran – Tommarp | Sweden | 713 km
Mikael – Lindome | Sweden | 777 km
Hans – Roggendorf | Austria | 796 km
Risto – Raisio | Finland | 1435 km (remote control SDRplay rspdx Paimio)
Jari – Lahti | Finland | 1607 km (via Club Perseus in Maakeski)
Vesa – Oulainen | Finland | 1788 km
Jari – Tohmajรคrvi | Finland | 2152 km (DXpedition Lemmenjoki)
Ronny – Aihkiniemi | Finland | 2275 km (audio sample Aihkiniemi Lapland)

DX-ing