UPDATE: Signaal weer gestoord

Beste luisteraars,

Afgelopen weekend is Album AM wederom gestoord door Radio Nostalgie uit Kollumerzwaag (Noord-Friesland), de verstoring is sinds 1 januari onregelmatig aanwezig en tast de audio kwaliteit aan.

Vanwege de bescheiden 13 m testmastje is het niet mogelijk het bereik op korte termijn te verbeteren, wellicht wordt het in de toekomst beter als er definitief een robuuste mast wordt geplaatst.

Tot er een oplossing wordt gevonden is Album AM on air op 846 kHz of wordt, bij langdurige verstoring, overgeschakeld naar de alternatieve back-up frequentie 1251 kHz.

Binnenkort worden stations in Oldebroek, Hengelo en Westerlee operationeel op 846 kHz, deze stations zitten véél dichterbij Radio Nostalgie waardoor de storing naar verwachting snel tot het verleden zal behoren.

Storing