De “Omgevingsdialoog”

Als luisteraar raadpleeg je veelvuldig de website van Album AM waarvoor dank! Afgelopen jaar hebben ruim 11.000 unieke bezoekers de website bezocht, ondanks het feit dat er geen stream van Album AM te vinden is.

Je leest in deze blog over Album AM en dan mag de aanvraag omgevingsvergunning voor de plaatsing van mijn zendmastje natuurlijk niet ontbreken.

Vooruitlopend op landelijke wetgeving, welke op 1 januari 2022 van kracht wordt, is de gemeente op voorhand gestart met de “Omgevingsdialoog”. Dit houdt in dat de aanvrager, in mijn geval voor een permanente mast, de dialoog moet aangaan met de omgeving die redelijkerwijs zicht zou kunnen hebben op de plannen. Het hele proces van de aanvraag loopt inmiddels al 19 maanden, het is een zéér zorgvuldig proces waarbij je vraagtekens kunt plaatsen of in de toekomst ΓΌberhaupt nog iets wordt goedgekeurd!

De omgevingsdialoog is vormvrij, je mag tot op zekere hoogte zelf beslissen hoe je de omgevingsdialoog vormgeeft. Ruim een jaar geleden heb ik al eens een één-op-één omgevingsdialoog gevoerd waarbij 14 buren geen bezwaar hadden tegenover één klager. Het proces is niet democratisch opgezet zo is gebleken, de mening van één klager kan zwaarder wegen dan de mening van 14 buren. Bij dezen de begeleidende brief die ik persoonlijk aan de buren heb uitgereikt. De informatiebrief is zo opgezet dat iemand die niets heeft met techniek het zal begrijpen, vandaar de uitleg over het station en hoe het zo ver is gekomen. Vanwege de wet op de privacy, heb ik het telefoonnummer en adres weggelaten.

We zijn geΓ―nteresseerd in je mening over de omgevingsdialoog, je kunt links van dit bericht een reactie kwijt of mailen naar radio@albumam.nl.

Begeleidende brief omgevingsdialoog Album AM