Programmawijzigingen Album AM

Beste luisteraar van Album AM.

Vanwege het uitbreiden van de playlist, er gaat veel tijd in zitten (per track normaliseren), zal de on air tijd weer worden uitgebreid. Helaas heeft een dag maar 24 uur dus graag even geduld.

Er zijn al sinds de start van Album AM op 24 mei 2019, diverse gesprekken gaande voor het invullen van de zendtijd. Inmiddels hebben zich een handvol partijen gemeld die graag zendtijd bij deze lokale commerciΓ«le omroep willen vullen zoals een groep uit Noordrijn-Westfalen, zo is het in Duitsland niet mogelijk een lokaal commercieel radio station te starten.

Het idee is dat de uitzenduren afwisselend worden gevuld, het bekende Album AM format gaat hiermee verloren maar de tijd dat soms een draaggolf hoorbaar is (wel on air maar zonder programma) zal hierdoor komen te vervallen binnen het 12/7 c.q. 24/7 format.

25 W draaggolf (100 W p.e.p.) PWM zender
25 W draaggolf (100 W p.e.p.) PWM zender