Short first Review XHDATA D-608WB

De โ‚ฌ 37,81 XHDATA D-608WB is bezorgd. De accu is nu aan het opladen met het ingebouwde zonnepaneel, dat werkt zelfs als het bewolkt is merk ik al weet je niet hoe snel het dan gaat. Er zit ook een handslinger dynamo in, de slinger kun je gebruiken als tafelsteun al is hij daar niet voor bedoeld. De radio staat mooi stabiel op rubber voetjes, strak afgewerkt en voelt erg stabiel aan.

Even wat te getest, helaas geen RDS maar een uitstekende ontvangst in 10/100 kHz steps (draai je langzaam 10 kHz, wat sneller 100 kHz), de FM Stereo (met oortjes) loopt van 64~108 MHz en klinkt verbluffend goed want รณรณk deze radio, helemaal in de mode zo blijkt, heeft een passieve bas radiator aan de achterzijde. Je voelt de bas goed als je hem in de hand hebt, de rubber voetjes zijn niet voor niets!!

XHDATA heeft een wekker, thermometer, S-meter (dBuV) en S/N meter (dB) niet vergeten maar, het blijft een radio met de nadruk op nood radio, dus geen externe antenne aansluiting of bandbreedtes. Er zit NOAA op (162 MHz), dat zijn weerbericht alerts, heb je enkel wat aan in de VS.

Je kunt via BT een gesprek aannemen/voeren (mic. ingebouwd) en de radio met TF-card als mediaplayer gebruiken, hij kan alle gangbare formaten aan. Er zit USB IN รฉn OUT op dus je kunt er een smartphone mee opladen. Verder een leeslamp led balk, een goede led zaklamp (beide in 3 standen) en een MEGA luide SOS speaker functie. De grootte van de radio (front) is gelijk aan een moderne (grotere) smartphone. Er zit geen LW op, wel MW en SW (geen SSB).

Langzaam aan de tuning knop draaien en je krijgt 1 kHz steps, draai je sneller dan krijg je het 9/10 kHz raster, op SW 1 kHz (slow), 5 kHz (fast) steps. Radio Caroline is hier in de woonkamer (begane grond en 35 km v.d. Duitse grens) uitstekend te ontvangen. Wel wat dof, ik vermoed dat XHDATA een vrij scherp 4 kHz filter v.d. D-808 gebruikt, moet ik nog eens testen. In totaal 500 presets, 300 SW, 100 MW en 100 FM.

——————————————————————————————

The โ‚ฌ37.81 XHDATA D-608WB has been delivered. The battery is now charging with the built-in solar panel, which works even when it’s cloudy, although you don’t know how quickly it will charge. There is also a hand crank dynamo, you can use the crank as a table support, although it is not intended for that. The radio is nicely stable on rubber feet, sleekly finished and feels very stable.

Just a bit to test, unfortunately no RDS but excellent reception in 10/100 kHz steps (turn the tuning knob slowly for 10 kHz, a little faster for 100 kHz), the FM Stereo (earphones) runs from 64 ~ 108 MHz and sounds amazingly good because this radio, completely fashionable as it turns out, has a passive bass radiator at the rear like the Retekess V115, TEF6686 and the new Chaoyuan LC90. You feel the bass well when you hold it in your hand, the rubber feet are there for a reason!!

XHDATA has not forgotten an alarm clock, thermometer, S-meter (dBuV) and S/N meter (dB) but, it remains a radio with an emphasis on emergency radio, so no external antenna connection or bandwidths. It can receive NOAA (162 MHz) weather alerts, which are only useful in the US.

You can take a call via BT (built-in microphone) and use the radio with TF card as a media player, it can handle all common formats. It has USB IN and OUT, so you can charge a smartphone with it. Furthermore, a reading lamp LED bar, a good LED flashlight (both in 3 positions) and a MEGA loud SOS speaker function. The size of the radio (front) is equal to a modern (larger) smartphone. There is no LW on it, but there is MW and SW (no SSB).

Turn the tuning knob slowly and you get 1 kHz steps, if you turn faster you get the 9/10 kHz grid, on SW 1 kHz (slow) and 5 kHz (fast) steps. In total it holds 500 presets, 300 SW, 100 MW and 100 FM.
Radio Caroline can be received excellently in the living room (ground floor and 30 km from the German border). A bit dull, I suspect that XHDATA uses a fairly sharp 4 kHz BW filter from the D-808, I still have to test this.

XHDADA D-608WB
XHDADA D-608WB

Preview XHDATA D-608WB

Net een radiootje bestelt voor de verzameling, de nieuwe 2024 XHDATA D-608WB https://xhdata.com.cn/products/xhdata-d-608-emergency-radio?variant=49728776274238 . Goedkoper dan bij de fabrikant heb ik hem niet gevonden. Apart, na een tijdje op deze pagina te hebben gelezen, verschijnt er opeens bovenaan een regel met โ‚ฌ 5,09 coupon korting maar dan moet je wel een hรฉรฉl oplettende klant zijn!! In b.v. Duitsland gratis verzendkosten en sneller geleverd vanwege een XHDATA warehouse aldaar, naar Nederland โ‚ฌ 8,95 verzendkosten en dan kom je all-in op slechts โ‚ฌ 37,81 uit.
En dan denk je, wat krijg ik daarvoor? Nou, een nood radio met de volgende functies:

1. Een zรฉรฉr luid SOS alarm (mocht je in een ravijn kukelen ๐Ÿ˜‰)
2. Zonnepaneel om op te laden mocht de accu leeg zijn
3. Geen zon? Achterop een zwengel om stroom op te wekken
4. LEDstrip verlichting als leeslamp te gebruiken
5. Felle LED zaklamp (3 standen)
6. Power bank, je kunt b.v. je smartphone ermee opladen
7. NOAA Weather alert, heb je niets aan in Europa, is voor de VS/Canada op de 162 MHz band

Je kunt met de radio vanwege BT 5.0 een telefoongesprek aannemen, er zit dus een microfoon in. Je kunt (internet)radio of muziek vanaf je smartphone afspelen รฉn hij heeft een TF-card slot voor het afspelen van media player in alle formaten. Stereo weergave natuurlijk alleen met oortjes net als FM. Ontvangst van AM/SW/FM Stereo, kleinste steps 1/5/10 kHz voor AM/SW/FM. 500 memories, AM 100, SW 300, FM 100. 5 W speaker met een voor dit formaat (smartphone grootte) zeer goede basweergave vanwege de bas radiator op de achterzijde.

Kortom, ongelooflijk veel waar voor je geld! Echter, als je mij kent dan is er altijd wel een maar voor verbeteringen…

Er zit geen RDS en DAB+ op, wel de 3,5 m band voor piraten. Het is geen communicatie- c.q. wereldontvanger dus verwacht geen SSB, diverse bandbreedtes en een ext. antenne aansluiting.

Jammer, voor een outdoor radio zit er geen tasje/hoesje bij en hij is niet spatwaterdicht maar wat wil je voor โ‚ฌ 37,81!? Het is wรฉl een XHDATA dus er zit een wekkerfunctie op, een S-meter in dBuV, S/N in dB en een thermometer. Uiteindelijk wil je wel weten hoe warm/koud het is tijdens het hiken of op de camping ๐Ÿ˜Ž.

Er zijn al meerdere Engelstalige reviews geplaatst, hoewel er geen bandbreedte modus op zit, is de AM ontvangst zeer goed en vergelijkbaar met de welbekende en uitstekende D-808, ook XHDATA en geen spoor van Tecsun DSP AGC drama’s, wel wat spiegels maar dat heeft zowat iedere DSP radio. Het geluid is mooi vol en hard. Zodra hij binnen is kan ik een review schrijven met de nadruk op AM, selectiviteit, gevoeligheid en geluidskwaliteit. Vanzelfsprekend gelijk “gesloopt” om de bouwkwaliteit te checken.

——————————————————————————————

Just ordered a radio for the collection, the new 2024 XHDATA D-608WB https://xhdata.com.cn/products/xhdata-d-608-emergency-radio?variant=49728776274238 . I haven’t found it cheaper than at the manufacturer. Strange, after reading this page for a while, a line suddenly appears at the top with a โ‚ฌ 5.09 coupon discount, but then you have to be a very attentive customer!! In Germany, for example, free shipping and faster delivery because of an XHDATA warehouse there, to the Netherlands โ‚ฌ 8.95 shipping costs and then you end up at only โ‚ฌ 37.81 all-in.

And then you think, what do I get for that? Well, an emergency radio with the following functions:

1. A very loud SOS alarm (in case you fall into a ravine ๐Ÿ˜‰)
2. Solar panel to charge if the battery is empty
3. No sun? A crank on the back to generate power
4. LED strip lighting to use as a reading lamp
5. Bright LED flashlight (3 settings)
6. Power bank, you can charge your smartphone with it, for example
7. NOAA Weather alert, not intended for Europe

You can answer a phone call with the radio because of BT 5.0, so there is a microphone in it. You can play (internet) radio or music from your smartphone and it has a TF card slot for playing media players in all formats. Stereo playback of course only with earphones just like FM. Reception of AM/SW/FM Stereo, smallest steps 1/5/10 kHz for AM/SW/FM. 500 memories, AM 100, SW 300, FM 100. 5 W speaker with a very good bass reproduction for this format (smartphone size) due to the bass radiator on the back.

In short, incredible value for money! However, if you know me, there is always a but for improvements…

It does not have RDS and DAB+, but it does have the 3.5 m band for pirates. It is not a communication or world receiver so do not expect SSB, various bandwidths and an ext. antenna connection.

Too bad, for an outdoor radio there is no bag/cover included and it is not splash-proof but what do you want for โ‚ฌ 37.81!? It is an XHDATA so it has an alarm function, an S-meter in dBuV, S/N in dB and a thermometer. Ultimately, you want to know how warm/cold it is while hiking or at the campsite ๐Ÿ˜Ž.

Although there is no bandwidth mode, the AM reception should be good and comparable to the well-known and excellent D-808, also XHDATA and no trace of Tecsun DSP AGC dramas, some mirrors but that has almost every DSP radio. As soon as it arrives I can write a extensive review with the emphasis on AM, selectivity, sensitivity and sound quality. Of course I immediately “demolished” it to check the build quality inside.

XHDATA D-608WB
XHDATA D-608WB

!! ๐— ๐—˜๐——๐—˜๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐Ÿฏ – ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ง๐—˜๐— ๐—˜๐—ก๐—ง ๐Ÿฏ !!

Maanden voorbereid en nu definitief, Album AM 846 stopt per 1 juli. De vergunningen zijn overgenomen door naamgenoot Renรฉ. De 846 kHz zal 24/7 365 worden gevuld met MCB Radio.
Alvast รฉรฉn v.d. vijf jingles die binnenkort ter promotie door zowel Renรฉ op de 747 vanuit Alphen als ik vanuit Uden regelmatig op 846 worden uitgezonden tot de volledige overdracht op 1 juli.

——————————————————————————————

Months of preparation and now final, Album AM 846 will stop on July 1. The permits were taken over by namesake Renรฉ. The 846 kHz will be filled 24/7 365 with MCB Radio.
Here is one of the five jingles that will soon be broadcast regularly for promotion by both Renรฉ on 747 from Alphen and I from Uden on 846 until the full transfer on July 1.

!! ๐— ๐—˜๐——๐—˜๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐Ÿฎ – ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ง๐—˜๐— ๐—˜๐—ก๐—ง ๐Ÿฎ !!

Beste luisteraar,

Album AM zal op 1 juli 2024 de uitzendingen staken op 846 kHz (locatie Uden en Linschoten). Vorig jaar is naast 1251 kHz de F-licentie (zendamateur) ingeleverd, ook daar is alles getest wat maar mogelijk was. Kennelijk is voor 1251 kHz al vier maanden geen animo, een exclusieve frequentie voor Nederland maar dan moet je wel in NB of LB wonen want het is een contour frequentie.

Soms zal Album AM on air zijn met een mix van 1. Radio Caroline Flashback (live), 2. Unique – Smooth, 3. Unique – Classic Rock, 5. Neverland Radio (live) of รฉรฉn v.d. Album AM playlists.

Veel geleerd over AM antennetechnieken afgelopen 5 jaar, drie antenne typen, twee locaties en op 1035, 846 en 1251 kHz. Alles is wel zoโ€™n beetje getest gedurende vele honderden uren en veel beter zal het niet worden ๐™™๐™ช๐™จ de uitdaging is vervlogen na 20 gewerkte landen met als grootste afstand 2410,78 km naar Murom in Rusland.

Een klein rekensommetje leert dat afgelopen 5 jaar circa โ‚ฌ 11.000,- is uitgegeven aan ๐™ช๐™ž๐™ฉ๐™จ๐™ก๐™ช๐™ž๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™™ contributies en dan werpt zich niet de vraag op ๐™ค๐™› maar ๐™ฌ๐™ž๐™ก je gemiddeld circa 2k per jaar uitgeven welke in de algemene middelen van de (R)overheid verdwijnt en o.a. wordt uitgegeven aan groene luchtfietserij, het COA en Toekan hotelsโ€ฆ
Voor mij is het antwoord evident, LPAM is voor een beetje testen als zendamateur exorbitant duur en je krijgt er amper tot niets voor terug, tijd om (weer) een andere hobby op te pakken!

——————————————————————————————

Dear listener,

Album AM will stop broadcasting on 846 kHz on July 1, 2024 (location Uden and Linschoten). Last year, the F license (HAM Radio) was surrendered in addition to 1251 kHz, and everything possible was tested there too. Apparently there has been no interest in 1251 kHz for four months, an exclusive frequency for the Netherlands, but then you have to live in the province of Noord-Brabant or Limburg because it’s a contour frequency.

Sometimes Album AM, will be on air with a mix of 1. Radio Caroline Flashback (live), 2. Unique – Smooth, 3. Unique – Classic Rock, 5. Neverland Radio (live ) or one of the Album AM playlists.

Learned a lot about AM antenna techniques over the past 5 years, three antenna types at two locations on 1035, 846 and 1251 kHz. Everything has been tested for many hundreds of hours and it won’t get much better. The challenge has passed after 20 countries worked, with the greatest distance being 2410.78 km to Murom in Russia.

A little calculation shows that in the past 5 years approximately โ‚ฌ 11,000 has been spent on contributions. For me the answer is obvious, LPAM is exorbitantly expensive for a bit of testing as a radio amateur and you hardly get anything in return, time to take up (again) another hobby!

Flugplatz 2003
Flugplatz 2003

!! ๐— ๐—˜๐——๐—˜๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—š ๐Ÿญ – ๐—ฆ๐—ง๐—”๐—ง๐—˜๐— ๐—˜๐—ก๐—ง ๐Ÿญ !!

Beste luisteraar,

Vanaf 19 juli zal deze blog na 5 jaar worden beรซindigd en werkt het e-mail adres ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ@๐—ฎ๐—น๐—ฏ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—บ.๐—ป๐—น niet meer!

Als alternatief kun je vanaf deze datum Album AM nog een tijdje bereiken op het e-mail adres ๐—ฎ๐—น๐—ฏ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—บ๐Ÿด๐Ÿฐ๐Ÿฒ@๐—ด๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น.๐—ฐ๐—ผ๐—บ.

——————————————————————————————

Dear listener,

From July 19th this blog will be terminated after 5 years and the e-mail address ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ@๐—ฎ๐—น๐—ฏ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—บ.๐—ป๐—น will no longer work!

Alternatively, from this date you can still reach Album AM for a limited period of time at the e-mail address ๐—ฎ๐—น๐—ฏ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—บ๐Ÿด๐Ÿฐ๐Ÿฒ@๐—ด๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น.๐—ฐ๐—ผ๐—บ.

Gepland onderhoud afgerond

Beste luisteraar, komend weekend is Album AM weer gewoon on air.

Album AM is een hobby radiostation zonder vaste uitzendtijden op werkdagen.

Tijdens het weekend is Album AM doorgaans on air van 07.30 – 18.30 uur.

Album AM top cap antenne
Album AM top cap antenne

Review 1: V115, SR-286 & ver. 2 TEF6686

Omdat er steeds vragen worden gesteld over “wat zijn goede AM portable radio’s?”, hier enkele tips omdat ik er handenvol heb getest.

De EU heeft ervoor gezorgd dat een draagbare radio die FM kan ontvangen, verplicht ook DAB+ moet kunnen ontvangen om dit, naar mijn bescheiden flut systeem (teveel compressie en bagger bereik), erdoor te drukken! Helaas is daarbij voor zover ik weet in 100% v.d. gevallen de AM hierbij gesneuveld โ˜น๏ธ.

Ik heb een groot aantal nieuwe kleine portables zoals de XHDATA D-808, de twee piepkleine Tecsuns PL-365/PL-368 en de grotere Tecsun PL990x (allen DSP) vergeleken met mijn oude, ooit nieuw aangeschafte, portables zoals de Philips D2935/D2999, Sony ICF-SW7600G en Grundig Satellit 700. De Tecsuns hebben allemaal AGC problemen (de functie is niet uitschakelbaar) waar je absoluut niet blij van wordt. De XHDATA D-808 is onhandig in gebruik en de meeste nieuwe portables laten een blikkerig geluid horen (zometeen de oplossing) dus heb ik ze weer verkocht of geretourneerd. Grote portables zoals de Grundig RR1040, buizenradio’s, KiwiSDR en een stereo high-end tuner Carver TX-11a laat ik even buiten beschouwing.

1. Een extreem goede, inmiddels 10 jaar oude DSP chip, is de NXP TEF6686 (F8602/F8605). Deze chip schijnt wereldwijd in 80% van alle nieuwere autoradio systemen te worden gebruikt. Een zelfbouw project van Sjef Verhoeven (PE5PVB) met deze chip heeft enkele jaren geleden een uitstekende radio opgeleverd (FW 1.15) welke door de Chinezen is gekopieerd, in meerdere behuizingen (mono/stereo) is gezet en voorzien is van de nieuwere FW 1.18. Helaas circuleren op Ali vele neppers of afgewaardeerde (nep DSP chip, kleinere accu, slechtere speaker) radio’s. Versie 2 van deze LW/MW/SW(AM) en FM Stereo/RDS radio heeft 2 knoppen, geen 3 (versie 1). Je moet echt opletten, er moet expliciet staan versie 2 en FW 1.18, deze kun je vanaf de buitenkant flashen, inmiddels FW versie 2.00.6. Deze radio krijg je niet over de nek, hoe dichtbij je ook bij de zendantenne staat, 113 dBuV (S9+80dB) is geen probleem! Let op: Er zit geen SSB op. De FM kent 16 bandbreedtes, echt een FM DX radiootje (64~108 MHz). AM kent 4 bandbreedtes, dat is voldoende. De radio is erg gevoelig maar omdat de behuizing van metaal is, zit er geen ferriet antenne (H-veld) in maar een spriet (E-veld) op die best veel rommel v.d. DSP ontvangt, het is dus zaak dat je er b.v. een Tecsun AN-200 (afstembaar passief 23 cm loop antennetje) aan hangt of een echte maar prijzige topper, de LFM/300-2000 van BAZ Spezialantennen http://www.spezialantennen.eu/ferritantennen/ferritantennen-n/leistungs-ferritantenne-lfm-300-2000.php . Je hebt mobiel dan zo’n beetje het beste wat te koop is en gemakkelijk in b.v. een fietstas past. Deze radio moet minstens โ‚ฌ 130,= kosten op Ali, anders heb je een nepper, of oude hardware (3 knoppen) in een nieuw (zwart) jasje met een kleinere accu, nep chip, geen passieve bas straler aan de achterkant (beter geluid) en een tafelstandaardje. Het geluid v.d. versie 2 is goed maar niet uitmuntend maar wel mooi zuiver, รณรณk op een hoog volume!

2. De Retekess V115 is het kleinste handpalm radiootje met by far het beste geluid https://nl.aliexpress.com/item/1005006086698978.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.4353YOFsYOFsX5&algo_pvid=128a121d-0a20-446c-ba13-ad047b027942&algo_exp_id=128a121d-0a20-446c-ba13-ad047b027942-5&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2145.69%2112.08%21%21%2148.42%2112.80%21%40211b600417113012027842985e5f3a%2112000035666398101%21sea%21NL%210%21AB&curPageLogUid=d7NDmptmIgHs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A , je kunt zelfs het lopende programma op een SD kaartje opnemen, als dicteer apparaatje gebruiken en als mediaspelertje (er zit zelfs line in op). Het radiootje kost ongeveer โ‚ฌ 15,= op Ali en je valt stijl achterover als je vanaf een SD-kaartje ongecomprimeerde audio (WAV/FLAC) afspeelt, uiteraard kan hij ook MP3, WMA enz. afspelen. Er zit AM, SW(AM) en FM Stereo op maar voor dit lage bedrag geen S-meter of bandbreedtes. Hij is niet erg gevoelig vanwege de piepkleine antennes, de LW/MW ferriet antenne meet slechts 39,4 mm en de SW/FM spriet antenne slechts 390 mm, voldoende voor lokaal/regionaal gebruik maar verwacht geen DX wonder! Een radiootje met verdraaid goed geluid, je zult versteld staan hoe hard en zuiver de bas klinkt, een stuk beter dan radio’s die qua inhoud wel 20x zo groot zijn zoals de Philips D2999. Ik heb er twee, helaas zit er best veel productie verschil in, de ene is duidelijk ongevoeliger dan de ander en produceert ook ongewenste fluittoontjes op de AM. Voor โ‚ฌ 15,= moet je dus mazzel hebben om een goede te treffen.

3. De laatste die ik behandel is een zeer interessante portable radio, de gloednieuwe Qodosen SR-286 met Nederlands trots uit Veldhoven, de NXP TEF6686 chip. Een “normale” portable radio, volgens een review scoort hij op diverse punten meer dan de maximale 5 sterren! De radio heeft geen kleurenscherm (zoals de besproken Ali TEF6686) maar uiteraard wel andere goodies v.d. chip, 16 bandbreedtes FM Stereo/RDS en LW/MW/SW(AM). Ook hier opletten, meestal op Ali aangeboden ๐˜‡๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ 18650 3200 mAh Li-Ion accu, canvas zakje en hard case tasje. Hier https://nl.aliexpress.com/i/1005006065352016.html de beste deal ๐—บ๐—ฒ๐˜ accu en hier https://nl.aliexpress.com/item/1005006242972238.html is hij nog goedkoper maar canvas zakje een hard care tasje. Het is voor iedereen persoonlijk maar een zuivere geluidskwaliteit vind ik altijd een absolute must. Hoe klein de radio ook is, blikkerig geluid is niet om aan te horen. Helaas een minpunt, net als de D-808, banken van maar 10 presets. Stel een radio heeft 500 presets, verdeel deze dan in 10 banken van 50, dan kun je alle FM stations in รฉรฉn bank vastleggen en b.v. alle LPAM frequenties in รฉรฉn bank. Helaas, een gemiste kans met 50 banken van 10 presets. Handig dat de klok keurig op winter/zomertijd wordt ingesteld vanuit RDS. Verderop in deze blog vind je de uitgebreide review v.d. uitstekende Qodosen SR-286.

V115 | TEF6686 | SR-286
V115 | TEF6686 | SR-286
LFM 300 - 2000/SK
LFM 300 – 2000/SK
Retekess V115
Retekess V115
V115 interne antenne
V115 interne antenne

De nieuwe Qodosen SR-286 is bezorgd

Iets meer dan week na de bestelling is de nieuwe aanwinst op 22 januari afgegeven, de eerste “gewone” portable radio met de beroemde NXP TEF6686 chip. Het eerste wat gaat gebeuren is demontage, kijken of er werkelijk de trots van NXP in zit, we geloven de Chinezen uiteraard niet zomaar op hun bruine ogen!

De eerste indruk, hij ziet er keurig uit, bezit een stevige behuizing en qua afwerking ongeveer gelijk aan de XHDATA D-808 en Retekess V115, geen topklasse afwerking maar dat kan ook niet voor dit geld. Het radiootje weegt “niks” zonder accu, deze wordt zoals bekend niet altijd meegeleverd en kost ongeveer โ‚ฌ 4,=. Er zitten twee tasjes bij, de matzwarte is een hard case met een netje waar b.v. het oplaadkabeltje (geen USB C trouwens) en een extra accu in kan. Teleurstellend dat er geen enkele uitleg zoals een beknopt blaadje als startgids bij zit, op internet vind je echter in no time een uitgebreide User Guide en Quick Start Guide.

De radio startte niet op met de accu die ik had gekocht. Wat blijkt, er moet een 18650 in waarbij de +pool uitsteekt zoals bij een standaard batterij het geval is. Mijn 18650 is vlak aan de bovenkant en maakt daarom geen contact, het batterijvak is stabiel uitgevoerd maar het nadeel is dat een vlakke accu niet werkt. Even opletten welk type 18650 je bestelt dus.

Het geluid is goed, niet blikkerig zoals een XHDATA D-808 maar niet zo vol als de piepkleine Retekess V115 die echt bespottelijk goed klinkt met zijn passieve bas straler in de achterkant v.d. behuizing.

De spriet antenne voelt stabiel aan en kan 360 graden draaien, vanwege de grootte v.d. radio is deze niet erg lang, de interne ferriet is zo lang als mogelijk is voor de behuizing, de gevoeligheid is verrassend goed. Even snel over de AM gescand, geen rare spiegels en bijgeluiden, dat is fijn. Op LW was BBC Radio 4 op 198 kHz bijna ruisvrij in de woonkamer te horen en daarmee stukken gevoeliger dan andere DSP radiootjes zoals de Tecsun PL-360/365/368. Ook geen irritant AGC gereutel te horen zoals op de DSP Tecsuns.

Als enige portable radio heeft deze een 6 – 36 dB attenuator en een 20 dB amplifier ingebouwd net als een externe antenne aansluiting die op alle banden werkt. Wel een stevige tegenvaller, de S-meter geeft zeker 8 dBuV teveel aan en waar niets te horen is soms wel 26 dBuV. Handig dat de klok keurig op winter/zomertijd wordt ingesteld vanuit RDS.

Qodosen SR-286
Qodosen SR-286
User & Quick Start Guide
User & Quick Start Guide