Album AM -TIJDELIJK- op de back-up frequentie van 1251 kHz

Beste luisteraars,

Dit is een technische dienstmededeling met uitleg en overwegingen v.w.b. diverse frequenties.

Album AM is met ingang van 13 juli 2021 TIJDELIJK te ontvangen op de back-up frequentie 1251 kHz.

Vanavond is het besluit genomen de tijdens de zomer 2020 en winter 2021 uitvoerig geteste back-up frequentie 1251 kHz in gebruik te nemen tot er een eerlijke en adequate oplossing is gevonden voor de storing op 846 kHz. Album AM gaat deze oplossing niet beïnvloeden door te blijven uitzenden op 846 kHz waardoor u in Den Bosch amper een zuiver signaal kunt ontvangen en heeft daarom de programmering op deze frequentie tot nader order gestaakt. Hoe lang een oplossing op zich laat wachten is niet te voorzien. In slechts 30 minuten is switchen tussen 846 kHz en 1251 kHz realiseerbaar door de tijdens testen reeds afgestemde verlengspoel te verwisselen in het bestaande antenne ontwerp (inverted-L antenne).

Tijdens de pilot van 2016-2019 was al te voorzien dat vroeg of laat storing zou kunnen ontstaan in ons piepkleine kikkerlandje, mede vanwege de krap gekozen herhaalafstand tussen de onderlinge stations. Na het verkrijgen van 846 kHz tijdens de veiling op 3 oktober 2019 waarbij Album AM als eerste een 846 kHz machtiging kreeg, is gekeken naar een exclusieve back-up in de vorm van een kleine contourfrequentie. Een contourfrequentie is een van origine origineel Nederlandse frequentie, geen landelijk uit te geven NIB (Non Interfering Base) frequentie die in bruikleen is gegeven door aangrenzende landen.

Memories AM uit Geffen verkreeg in het voorjaar van 2020 een DAB+ licentie en stopte daarop met LPAM. 1251 kHz kwam vrij, een contourfrequentie die in Hulsberg (20 kW ERP) werd gebruikt als steunzender. Deze mast stond er al sinds de jaren 50 voor de ROZ (Regionale Omroep Zuid) en werd later tot 2005 gebruikt ter ondersteuning van de Flevozenders die een te klein bereik hadden voor voldoende coverage in heel Nederland. De grenzen van de contour lopen vanaf de landsgrens met Duitsland, via de Maas in westelijke richting tot ruwweg de N/Z-lijn Tiel-Valkenswaard en wordt begrensd door de landsgrens met België. Uden ligt aardig in het midden van dit gebied waardoor een (bijna) exclusief Nederlands gebruiksrecht wordt verkregen voor Album AM, de back-up frequentie is op 12 juni 2020 vergund en afgezien van het testen niet gebruikt maar komt nu mooi van pas in deze tijdelijke situatie. Er zou zich theoretisch nog een station kunnen vestigen op 1251 kHz vanaf 10 km ten zuiden van Venlo, dit gebied is begrensd door de landsgrenzen van Duitsland en België. In Zuid-Limburg is de animo voor LPAM echter nihil. Tevens heeft men een ongekende luxe, er kan een keuze worden gemaakt uit minimaal 10 frequenties van totaal 24 frequenties, alle 10 NIB frequenties zijn nog vrij plus enkele contourfrequenties.

Helaas is 1251 kHz zodra het schemerig wordt een zeer matige frequentie, op deze frequentie zendt namelijk de Hongaarse staatsradio Dánkó Radió uit met twee “zigeunerzenders” van elk 25 kW ERP. Overdag is in de kuststreek Smooth Radio (0,76 kW ERP) te ontvangen, welke in de avond na het afschakelen van Dánkó Radió om 21:05 uur CET met een behoorlijke signaalsterkte in heel Nederland te ontvangen is. De uitzendtijden van Album AM worden hierdoor drastisch beperkt, daarom is in 2020 gekozen voor een 12/7 vergunning (CvdM). De frequentie is in de winter onbruikbaar vanaf circa 15:00 uur, in de zomer is 1251 kHz overdag een goed alternatief voor 846 kHz.

Album AM zal 846 kHz mogelijk gebruiken tijdens de wintertijd en 1251 kHz tijdens de zomertijd, wijzigingen voorbehouden want switchen is vlot realiseerbaar dus als u ons mist, zoek even de alternatieve frequentie of programmeer ze als preset in uw (auto)radio!

Antenne analyzer test, breedbandig en een lage HF impedantie
Antenne analyzer test, breedbandig en een lage HF impedantie
Verlengspoel 1251 kHz
Verlengspoel 1251 kHz

Album AM per direct gestopt op de 846

Beste luisteraars,

Vanwege de aanhoudende storing van Radio Nostalgie uit Kollumerzwaag, is Album AM per direct gestopt met haar programmering op de frequentie van 846 kHz.

Hartelijk dank voor het luisteren naar Album AM. Er wordt gezocht naar een oplossing, naar verwachting zult u Album AM niet lang hoeven missen, houd deze blog in de gaten!

Verstoring SDR Uden
Verstoring SDR Uden

KiwiSDR weer beschikbaar

Beste luisteraars, na het jaarlijks onderhoud is Album AM weer beluisteren via de uitstekende KiwiSDR in het buitengebied van Uden.

Als je geluk hebt is een kanaal vrij zonder wachtwoord, de SDR is te beluisteren door op deze link http://gti.proxy.kiwisdr.com:8073/?f=846.00amz5 te klikken.

Veel luisterplezier maar houd de tijd een beperkt want de ontvanger is uitsluitend via 4G te benaderen.

Je kunt overwegen een bescheiden bedrag te doneren via de donatie knop bovenin, dan blijft de SDR ook in de toekomst online. Bij voorbaat dank!

[EDIT] Verstoring Album AM

Beste luisteraars, Album AM wordt weer verstoord door Radio Nostalgie uit Kollumerzwaag Noord-Friesland. Daarom is besloten de zender (vandaag) uit te schakelen. Wanneer deze illegale radiozender uit de lucht is, zal Album AM het reguliere programma hervatten.

De verstoring is opgeheven, Album AM is sinds 16.30 uur weer on-air.

Storing

Album AM test verbetert aarde netwerk

Beste luisteraars, jullie zullen ongetwijfeld hebben gehoord dat de afgelopen week (22) een testtoon hoorbaar is geweest met iedere minuut een ID jingle waaronder “dit is een testuitzending van Album AM”.

Komende week is dit af en toe ook het geval, sowieso wordt in de weekends het reguliere Album AM programma uitgezonden, doordeweeks worden enkele dagen ingeruimd om te testen.

Inmiddels is 85 meter dun 1,5 mm2 koperdraad uit het aarde netwerk verwijdert, er is nog 300 meter 6 mm2 montagedraad over. Er wordt 200 meter extra aan radialen gelegd in de toekomst.

Je weet nooit van tevoren wat het effect zal zijn, meten is weten!! Onderstaand enkele foto’s van de metingen.

Draad voor aarde netwerk
Draad voor aarde netwerk
Aarde netwerk meting
Aarde netwerk meting
Meting HF impedantie 1
Meting HF impedantie 1
Meting HF impedantie 2
Meting HF impedantie 2

Album AM off-air wegens windstoten

Helaas een steeds terugkerend verschijnsel, vandaag is Album AM off-air vanwege zware windstoten.

Tot er een stevige zendmast mag worden geplaatst, moet de antenne bij slecht weer omlaag om het test mastje te ontlasten.

Album AM weer off-air vanwege storing

Beste luisteraars, wederom wordt Album AM gestoord door Radio Nostalgie uit Kollumerzwaag Noord-Friesland.

Daarom is besloten vandaag de uitzendingen te staken, het wordt hoog tijd dat het Agentschap Telecom gaat handhaven en dit soort piraten het zwijgen oplegt!

Zodra de storing is verdwenen zal Album AM het programma hervatten.

Storing

UPDATE: Signaal weer gestoord

Beste luisteraars,

Afgelopen weekend is Album AM wederom gestoord door Radio Nostalgie uit Kollumerzwaag (Noord-Friesland), de verstoring is sinds 1 januari onregelmatig aanwezig en tast de audio kwaliteit aan.

Vanwege de bescheiden 13 m testmast is het niet mogelijk het bereik op korte termijn te verbeteren, wellicht wordt het in de toekomst beter als er definitief een robuuste mast wordt geplaatst.

Tot er een oplossing wordt gevonden is Album AM on-air op 846 kHz of wordt, bij langdurige verstoring, overgeschakeld naar de alternatieve back-up frequentie 1251 kHz.

Binnenkort worden stations in Oldebroek, Hengelo en Westerlee operationeel op 846 kHz, deze stations zitten véél dichterbij Radio Nostalgie waardoor de storing naar verwachting snel tot het verleden zal behoren.

Storing